Welkom bij LiBBiT

LiBBiT is gespecialiseerd in open source software.Specifieke voordelen van ‘open source’:

 • Veilig door het ‘many eyeballs’ principe: iedereen kan meekijken naar de software en permanent de kwaliteit (laten) beoordelen.
 • Geen leveranciersafhankelijkheid.
 • Herbruikbaarheid: iedereen kan profiteren van reeds gedane ontwikkelingen en investeringen.
 • Er zijn geen licentiekosten.

LiBBiT laat u kennismaken met LocalBox

LocalBox is een open source software oplossing voor het veilig opslaan, delen en transporteren van informatie en persoonsgegevens.

LocalBox is voor iedereen beschikbaar. Voor overheden, bedrijven en organisaties en burgers. Zie voor meer info over LocalBox: www.yourlocalbox.org

Actueel: wetgeving rond datalekken. Een paar dingen die u moet weten en regelen.

Huidige en aankomende wet- en regelgeving eist dat alle gevoelige en vertrouwelijke persoonsgegevens aantoonbaar veilig worden opgeslagen en op een veilige manier gedeeld.

Als je gegevens kwijtraakt die niet goed beveiligd zijn, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot € 820.000 en straks tot 20 miljoen. Maar ook is er kans op imagoschade en kans dat men persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.


Wet bescherming persoonsgegevens

 • 1 januari 2016: meldplicht datalekken van kracht
 • Datalek: daadwerkelijk beveiligingsincident: bijvoorbeeld kwijtraken USB-stick, diefstal laptop of inbraak hacker.
 • Verplicht melden aan Autoriteit Persoonsgegevens en melden aan betrokkene(n)
 • Dat laatste hoeft niet als er passende technische maatregelen zijn genomen, zoals bijvoorbeeld encryptie.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens


Stapsgewijs werkt dat als volgt:

 • Kennis maken binnen uw organisatie met de veilig delen-oplossing
 • Uw medewerkers kunnen kennis maken met LocalBox
 • Beknopte scan mbt vertrouwelijke informatie
 • U krijgt advies omtrent veilig delen en opslag van informatie
 • En indien nuttig: een plan van aanpak bij werken met LocalBox

LocalBox nuttig voor uw organisatie? LiBBiT zoekt het met u uit!

LiBBiT kent de software van Localbox door en door en kan u helpen na te gaan of Localbox voor u nuttig is, en zo ja, hoe de software kan worden toegesneden op uw dagelijkse praktijk.